Erkenning van teams thuisverpleging Bij ministerieel besluit d.d. 9 febrauri 2006 wordt het team Thuisverpleging Den Heuvel B.V.B.A. van de N.V. MEDERI, V.Z.W. Verpleegregio Leuven/Hageland te GENT, e

Erkenning van teams thuisverpleging

Bij ministerieel besluit d.d. 9 febrauri 2006 wordt het team Thuisverpleging Den Heuvel B.V.B.A. van de N.V. MEDERI, V.Z.W. Verpleegregio Leuven/Hageland te GENT, erkend als team voor thuisverpleging.

De erkenning geldt vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009.

Bij ministerieel besluit d.d. 2 maart 2006 wordt het team Thuisverpleging Plus B.V.B.A. van de N.V. MEDERI, Verpleegregio Hasselt te GENT, erkend als team voor thuisverpleging.

De erkenning geldt vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009.

Bij ministerieel besluit d.d. 2 maart 2006 wordt het team Groepspraktijk Swings B.V.B.A. van de N.V. MEDERI, Verpleegregio Leuven/Hageland te GENT, erkend als team voor thuisverpleging.

De erkenning geldt vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009.

Bij ministerieel besluit d.d. 10 maart 2006 wordt het team Jan Van Gils van de N.V. MEDERI, Verpleegregio Brasschaat te GENT, erkend als team voor thuisverpleging.

De erkenning geldt vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009.

Bij ministerieel besluit d.d. 10 maart 2006 wordt het team Thuisverpleging De Groote B.V.B.A. van de N.V. MEDERI, Verpleegregio Leuven/Hageland te GENT, erkend als team voor thuisverpleging.

De erkenning geldt vanaf 1 januari 2006 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT