Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 1997 'bijdragepercentages sociaal fonds'., de 18 septembre 2001

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1998, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 1997 "bijdragepercentages sociaal fonds".

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGE.

Art. N. Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1998, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 1997 "bijdragepercentages sociaal fonds" (Overeenkomst geregistreerd op 7 september 1998 onder het nummer 49109/CO/313).

(Voor de CAO, zie %%1998-06-08/49%%).

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT