Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar., de 27 septembre 2001

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair SubcomitÈ voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGE.

Art. N. Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair SubcomitÈ voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 15 september 2000 onder het nummer 55563/CO/149.02).

(Voor de CAO, zie %%1999-06-10/98%%).

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT