Raad van State. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 september 2010 wordt aan Mevr. Viviane Vannes, assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State, met ingang van 1 augustus 2010 op haar

Raad van State. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 17 september 2010 wordt aan Mevr. Viviane Vannes, assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State, met ingang van 1 augustus 2010 op haar verzoek eervol...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT