Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 210.403 van 13 januari 2006 vernietigt de Raad van State het ministerieel besluit van 20 juli 2006 tot vaststelling van het bezoeksreglement van de leesza

Raad van State. - Vernietiging

Bij arrest nr. 210.403 van 13 januari 2006 vernietigt de Raad van State het ministerieel besluit van 20 juli 2006 tot vaststelling van het bezoeksreglement van de leeszalen van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën, bekendgemaakt in het Belgisch...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT