Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 februari 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Stafdienst Personeel en Organisatie

Benoeming tot Rijksambtenaar

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam:

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT