Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten kwestie van wetenschappelijk advies (m/v) (niveau A) voor de Hoge Gezondheidsraad (AFG10033) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaag

Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten kwestie van wetenschappelijk advies (m/v) (niveau A) voor de Hoge Gezondheidsraad (AFG10033)

Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten :

  1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum :

    o burgerlijk ingenieur, landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde en landbouwindustrieën, industrieel ingenieur, apotheker, bio-ingenieur, arts of dierenarts;

    o en, in aanvulling op het bovenstaande kwalificaties : diploma van doctoraat of diploma in de gespecialiseerde studies in één van volgende domeinen : fysische omgevingsfactoren, chemische factoren, voeding, voeding en gezondheid, biologische factoren, domein van de farmaceutica.

  2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : minimum vier jaar relevante professionele ervaring in een wetenschappelijke universitaire functie in een van de volgende gebieden :

    o fysische factoren gerelatereerd aan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT