Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde : - De heer FACHE Willy (Gent, 27 januari 19

Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. § 1. Worden bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde :

- De heer FACHE Willy (Gent, 27 januari 1936), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15 november 2000, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

- De heer JACOBS Patric (Wilrijk, 6 augustus 1946), hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8 april 2011, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

§ 2. Worden benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde :

- De heer DE BRABANDER Hubert (Gent, 21 mei 1946), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8 april 2011

- De heer SARLET Willy (Brugge, 13 februari 1946), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15 november 2010

- De heer SIERENS Roger (Antwerpen, 2 mei 1946), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8 april 2011

- De heer VANCLOOSTER Roger (Ingelmunster, 8 februari 1938), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15 november 2002

- De heer VAN PETEGHEM Carlos (Gent, 3 juni 1946), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8 april 2011

- De heer VERDONK René (Gent, 7 februari 1946), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15 november 2010

§ 3. Worden benoemd tot Commandeur in de Kroonorde :

- Mevr. DE BIE Maria (Werchter, 23 juni 1951), hoofddocent aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8 april 2011

- De heer DE SOETE Geert (Brugge, 5 maart 1957), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15 november 2006

- De heer ODBERG Frank (Gent, 26 juni 1947), hoofddocent aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8 april 2007

- De heer VAN DIERDONCK Roland (Vinkt, 12 februari 1947), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15 november 1996

- De heer VIANE Ronald (Sluis -Nederland, 16 februari 1951), hoofddocent aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15 november 2010

§ 4. Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde :

- De heer CORNILLE Jean (Mortsel, 10 februari 1941), adjunct-directeur van het Sint-Gummaruscollege te Lier

Ranginneming : 15 november 2000

- De heer HEIRBRANT Oscar (Gent, 7 oktober 1949), adjunct-directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs Leerdorp in Gent

Ranginneming : 8 april 2009

- De heer SIX Guido (Wervik, 19 oktober 1955), directeur van het Conservatorium aan Zee in Oostende

Ranginneming : 8 april 2005

- De heer STRUBBE Paul (Brugge, 29 oktober 1960), directeur van de Vrije Buso-School De Ster in Tielt

Ranginneming : 15 november 2010

§ 5. Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde :

- Mevr. BORREY Laurette (Oostende, 1 april 1946), onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool August Vermeylen in Oostende

Ranginneming : 15 november 2005

- Mevr. CLEMENT Marie-Jeanne (Oostende, 24 maart 1943), leermeesteres aan de Stedelijke Basisschool August Vermeylen in Oostende

Ranginneming : 15 november 2002

- De heer CRAEYNEST Stefaan (Kortrijk, 19 november 1968), leraar aan het Conservatorium aan Zee in Oostende

Ranginneming : 15 november 2008

- Mevr. DEBRA Monique (Oostende, 25 januari 1946), onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Hendrik Conscience in Oostende

Ranginneming : 15 november 2005

- De heer DELAEY Luc (Brugge, 8 september 1963), leraar aan het Klein Seminarie in Roeselare

Ranginneming : 8 april 2003

- Mevr. DELEU Rosette (Bredene, 5 februari 1945), kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Dr. Eduard Moreaux in Oostende

Ranginneming : 15 november 2004

- De heer DELRUE Rik (Heestert, 21 september 1963), leraar aan de Kunstacademie aan Zee in Oostende

Ranginneming : 8 april 2003

- De heer DE ROECK Henri (Temse, 14 mei 1961), leraar aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Sint-Niklaas

Ranginneming : 8 april 2001

- De heer VUSSER Roger (Eeklo, 1 juli 1950), leraar aan het Provinciaal Technisch Instituut in Eeklo

Ranginneming : 8 april 2010

- De heer DEWULF Bernard (Oostende, 5 september 1958), leraar aan het Conservatorium aan Zee in Oostende

Ranginneming : 8 april 2008

- Mevr. D'HAESE Godelieve (Sint-Niklaas, 26 maart 1961), lerares aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Sint-Niklaas

Ranginneming : 15...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT