Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 Wo

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009

Worden bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde :

Niveau 1.

De heer DUBUCQ Jacques

Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van deze nieuwe onderscheiding, op 8 april 2009.

De heer LONFILS Roger

Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van deze nieuwe onderscheiding, op 15 november 2008.

Ze zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Worden benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde :

Niveau 1.

Mevr. GYS Nadine

Directrice op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. VAN BEVER Andrée

Directrice op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

Ze zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde :

Niveau 1.

Mevr. CLAES Marie

Inspectrice op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer DE KRAHE Alain

Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer DELCHAMBRE Maurice

Eerstaanwezend Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer FRANCOIS Désiré

Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer GOSSELIN Daniel

Inspecteur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. HUBERLAND Thérèse

Inspectrice op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

M. PETERS Georges

Eerstaanwezend Inspecteur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2008.

De heer PREUX Christian

Eerstaanwezend Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2008.

Ze zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde :

Niveau 1.

Mevr. DELHEUSY Véronique

Attachée op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2008.

Mevr. HELBO Sabine

Attachée op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer JOSSE Philippe

Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. MERTENS Ariane

Eerstaanwezend Attachée op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer VAN DER HOEVEN Roland

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT