Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren en beambten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren en beambten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009

Wordt bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde :

Niveau 1

De heer DECLERCK Jean-Claude

Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde :

Niveau 1

Mevr. BOUILLET Catherine

Attachée op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer CHAMPENOIS Thibault

Eerstaanwezend Inspecteur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2008.

Mevr. COPPEJANS Muriel

Eerstaanwezend Inspectrice op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. FRANQUE Viviane

Attachée op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. GALLEE Sophie

Attachée op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. GARANT Nadine

Eerstaanwezend Attachée op het Ministerie van Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2008.

De heer LABOUREUR Jean-Louis

Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. LASSOIE Annie

Attachée op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. MINNE Michèle

Attachée op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer PATERNOSTRE Jean-Philippe

Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2008.

De heer SCARNIET Christian

Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer STASSEN Benjamin

Eerstaanwezend Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2008.

Worden bevorderd tot Ridder in de Kroonorde :

Niveau 2

Mevr. DEHOUBERT Martine

Assistente op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van deze nieuwe onderscheiding, op 8 april 2009.

Mevr. STEMPNIK Anne-Marie

Assistente op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van deze nieuwe onderscheiding, op 15 november 2008.

Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde :

Niveaus 2+ en 2

Mevr. BEUFFE Jacqueline

Eerstaanwezend Assistente op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer BOILEAU Pierre

Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer BOLLE Denis

Gegradueerde op het Ministerie van de Franse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT