Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is de heer Schools, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Mechelen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.

Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is de heer Schools, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Mechelen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT