Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 januari 2005, wordt, met ingang van 1 juni 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Ryckmans, O.J., adviseur, die aanspraak heeft op rustpe

Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 13 januari 2005, wordt, met ingang van 1 juni 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Ryckmans, O.J., adviseur, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT