Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 september 2010 wordt de heer François Roux belast met de functie van Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van België bij het Bureau

Buitenlandse Dienst. - Aanstelling

Bij koninklijk besluit van 10 september 2010 wordt de heer François Roux belast met de functie van Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van België bij het Bureau van de Verenigde Naties, de Gespecialiseerde Instellingen, de Wereldhandelsorganisatie en de Ontwapeningsconferentie te Genève.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT