Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, dat in werking treedt op 1 september 2022, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer DE SCHEPPER Willy, werkend lid en aan de heer PENNINCKX Guido, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT