Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor geriatrie

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor geriatrie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, vanaf 6 juli 2021, in de hoedanigheid van leden van het Paritair comité voor geriatrie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van :

  1. als vertegenwoordigers van universiteiten :

    - de heren FLAMAING Johan, PETROVIC Mirko en SCHOEVAERDTS Didier, in de hoedanigheid van werkende leden;

    - de dames ALLEPAERTS Sophie, COMPTE Nathalie, CORNETTE Pascale, FAGARD Katleen en VAN DEN NOORTGATE Nele, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

  2. als vertegenwoordigers van een wetenschappelijke geneeskundige vereniging en de kringen voor continue opleiding :

    - de heren DUMONT Christophe en HARTOKO Theo, in de hoedanigheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT