Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 19

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur

Bij koninklijk besluit van 19 december 2021 wordt mevrouw PIETTE Caroline, met ingang van 1 oktober 2021 met datum van ranginneming op 1 oktober 2020 benoemd tot attaché arts-inspecteur in de klasse A2 bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (Nederlandse taalrol).

Het beroep tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT