Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor neurochirurgie

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor neurochirurgie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 23 november 2021, wordt de heer GILLIARD Claude benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij het Paritair comité voor neurochirurgie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT