Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 29 september 2021, worden benoemd tot leden van de Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisatie van de kinesitherapeuten, vanaf 30 september 2020 :

in de hoedanigheid van werkende leden :

- de dames BIEMAR Françoise en COPPE Ann en de heren BRIART Christian, JACQUEMIN Bernard, LAROCK Philippe, MEESEN Raf...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT