Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2024, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2024, worden de dames VAN VAERENBERG Kristien en VERGAUWE Siska, attaché artsen, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden bij de Hoge...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT