12 JULI 2007. - Verordening nr. 07/03 tot vaststelling van de rekening 2005 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 05/245

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - De begrotingsrekening

Afdeling 1. - De gewone dienst

Artikel 1. De vastleggingen van de gewone uitgaven uitgevoerd ten laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2005 belopen 124.075.559,96 EUR onderverdeeld als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2. De vastgestelde rechten voor de gewone dienst over het dienstjaar 2005 belopen 131.931.487,76 EUR onderverdeeld als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3. ß 1. De aangerekende uitgaven van de gewone dienst over het dienstjaar 2005 belopen 114.298.912,53 EUR, onderverdeeld als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

ß 2. De naar het dienstjaar 2006 over te dragen vastleggingen belopen 9.776.647,43EUR.

Afdeling 2. - De Buitengewone dienst

Art. 4. De vastleggingen van de buitengewone uitgaven uitgevoerd ten laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2005 belopen 40.844.792,48 EUR onderverdeeld als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5. De vastgestelde rechten voor de buitengewone dienst over het dienstjaar 2005 belopen

43.747.605,68 EUR onderverdeeld als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6. ß 1. De aangerekende uitgaven van de buitengewone dienst over het dienstjaar 2005 belopen 16.439.579,64EUR, onderverdeeld als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

ß 2. De naar het dienstjaar 2006 over te dragen vastleggingen belopen 24.405.212,84 EUR.

HOOFDSTUK II. - Het begrotingsresultaat

Art. 7. Het begrotingsresultaat van de gewone dienst voor het dienstjaar 2005 wordt vastgelegd als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 8. Het begrotingsresultaat van de buitengewone dienst voor het dienstjaar 2005...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT