Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 6 juni 2002, wordt de heer Martelee, Jean-Luc, tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking van industrieel ingenieur bij de

Regie der Gebouwen. - Benoeming

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2002, wordt de heer Martelee, Jean-Luc, tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Studiedienst Bouw - Fysische Toepassingen en Controle, met ingang van 1 april 2002.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT