Regie der Gebouwen Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 8 juli 2002, wordt de heer ir. Jean-Pierre Dezangre, adviseur-generaal bij de Diensten van de Directeur-generaal - Dienst van de Adviseur-gen

Regie der Gebouwen

Aanwijzing

Bij ministerieel besluit van 8 juli 2002, wordt de heer ir. Jean-Pierre Dezangre, adviseur-generaal bij de Diensten van de Directeur-generaal - Dienst van de Adviseur-generaal - Internationale Instellingen, aangewezen in de hoedanigheid van tweetalig adjunct van de heer ir. Hans Evenepoel, Directeur-generaal der Gebouwen, met ingang van 1 juli 2002.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT