Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA Medi

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De BVBA Media Advertising, woonplaats kiezend bij Mrs. Sofie Logie en Dirk Van Heuven, advocaten, met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 6/24, heeft op 25 januari 2008 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het besluit van de gemeenteraad van de stad Gent van 27 november 2007 houdende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT