Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Danny Coene,

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Danny Coene, Daniël Willems, Louis Vandewijngaerde, Ingrid Moortgat, Martine Debaecke, Pieter Vanhoutte, Bruno Van Maldegem, Karin Van de Sompel, Dominique Hayen, Krijn Verschraegen, Joris Defour, het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Kortenaken en het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Zoutleeuw, allen woonplaats kiezend bij Mr. Bruno Van Dorpe, advocaat, met kantoor te 8500 Kortrijk, Loofstraat 39, hebben op 20 februari 2008 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 - meer bepaald de artikelen 219, 220, 223, 7° en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT