Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 juli 2022, - dat in werking treedt op 31 januari 2023`s avonds, is mevr. Reul V.

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 20 juli 2022,

- dat in werking treedt op 31 januari 2023`s avonds, is mevr. Reul V., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op 30 april 2022 's avonds, is aan de heer Stoop C., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Kontich.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op 31 mei 2022 's avonds, is aan mevr. Noelmans C., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tongeren.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op 30 april 2022 's avonds, is aan de heer Poelmans A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op 30 april 2022 's avonds, is aan de heer Paklons J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Turnhout.

Het is hem...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT