Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 juni 2021, - Is dhr. Vanbelle J., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Jette

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 4 juni 2021,

- Is dhr. Vanbelle J., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Jette, met ingang van 1 september 2020 eveneens benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brussel;

- Is mevr. Haegeman A., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Brussel, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Brussel en tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ganshoren;

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI