Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 mei 2023, is de heer Ongenae K., master in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 24 mei 2023, is de heer Ongenae K., master in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter, benoemd tot referendaris bij het Hof van Cassatie voor een stage van drie jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT