Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 december 2021, is aan mevr. Sterck K., griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 16 december 2021, is aan mevr. Sterck K., griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 november 2021 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het hof van Cassatie, mevr. Van Schelvergem E.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 2 december 2021, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Gent, mevr. Van De Sijpe V., griffier bij het hof van Cassatie;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Luik, mevr. Hubart C.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 21 december 2021, is benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige arbeidsrechtbank Brussel, mevr. Andolina M., griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Bij koninklijk besluit van 7 december 2021, is benoemd in de graad van griffier bij het arbeidsrechtbank Luik, mevr. Frankin N., griffier bij het hof van beroep Luik;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Bij koninklijk besluit van 7 december 2021, is benoemd in de graad van griffier bij de arbeidsrechtbank Luik, gerechtelijk arrondissement Luik, mevr. Nossent M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Bij koninklijk besluit van 17 december 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Limburg, mevr. Gysemberg M., assistent bij de griffie van de vredegerechten van het arrondissement Limburg, Kantons Genk, Bree, Maasmechelen, Tongeren en Bilzen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 2 december 2021, zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT