Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, mevr. Quanten N.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 7 september 2021, is mevr. Quanten N., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

Het verzoekschrift tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT