Rechterlijke Orde Bij beschikking van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen van 20 april 2023, het adjunct-mandaat van kamervoorzitter van mevr. Vareman A.

Rechterlijke Orde

Bij beschikking van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen van 20 april 2023, het adjunct-mandaat van kamervoorzitter van mevr. Vareman A., wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 9 september 2023

Bij koninklijke besluiten van 7 mei 2023,

- de aanwijzing van mevr. Vanhufflen V., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 20 juni 2023.

- de aanwijzing van de heer Moinil J., substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, wordt hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 9 juli 2023.

- dat in werking treedt op 31 juli 2023's avonds, wordt aan de heer Nagels-Coune T., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 8 mei 2023, de aanwijzing van de heer Huygebaert D., tot de functie van plaatsvervangend magistraat in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2023.

Bij beschikking van de voorzitter wn. van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT