12 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke raden van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 7, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2002 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Sterrenwacht van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2005 houdende de samenstelling van de Wetenschappelijke raad van het Koninklijke Museum voor Midden-Afrika;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2005 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2005 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van het Rijksarchief - Rijksarchief in de Provinciën;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2005 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2005 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Bibliotheek van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2006 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009 tot verlenging van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT