Raad van State. - Benoeming adjunct auditeur Bij koninklijk besluit van 17 november 2021 wordt de heer Xavier HUBINON tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 1 december 2021 heeft de

Raad van State. - Benoeming adjunct auditeur

Bij koninklijk besluit van 17 november 2021 wordt de heer Xavier HUBINON tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd.

Op 1 december 2021 heeft de heer Xavier HUBINON de voorgeschreven eed afgelegd in handen van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT