Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Provincie Limburg. - PRUP « Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen » te Alken Bij besluit van 5 juli

Provincie Limburg. - PRUP « Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen » te Alken

Bij besluit van 5 juli 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport :

- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen" te Alken bestaande uit twee verordenende grafische plannen met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, twee plannen van de bestaande toestand en twee...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT