Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Provincie West-Vlaanderen. - Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen KOEKELARE. - Bij besluit van 29 juni 2011 van de Vlaamse

Provincie West-Vlaanderen. - Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

KOEKELARE. - Bij besluit van 29 juni 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Leugenboombos" te Koekelare van de provincie West-Vlaanderen bestaande uit een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een weergave van de bestaande feitelijke en juridische toestand.

WINGENE. - Bij besluit van 29 juni 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport :

- is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Vorsevijvers"...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT