Nationale Plantentuin van België Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 maart 2007 wordt de heer Raspé, Olivier, eerste assistent, met ingang van 1 augustus 2004, in he

Nationale Plantentuin van BelgiÎ

Wetenschappelijk personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2007 wordt de heer RaspÈ, Olivier, eerste assistent, met ingang van 1 augustus 2004, in het Frans taalkader, bevordert tot werkleider en bevestigd in de rang B van de wetenschappelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT