Nationale Plantentuin van België Wetenschappelijk personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 227 van 19 juli 2006, in de Nederlandse en de Franse tekst van het koninklijk beslui

Nationale Plantentuin van BelgiÎ

Wetenschappelijk personeel. - Benoeming. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 227 van 19 juli 2006, in de Nederlandse en de Franse tekst van het koninklijk besluit van 26 januari 2006 :

Pagina 36010 dient te worden gelezen ´ de heer Van de Vijver...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT