Nationale Plantentuin van België Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 maart 2008 wordt de heer Ertz, Damien, attaché, met ingang van 1 april 2007, in het Frans taalkad

Nationale Plantentuin van BelgiÎ Wetenschappelijk personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 20 maart 2008 wordt de heer Ertz, Damien, attachÈ, met ingang van 1 april 2007, in het Frans taalkader, benoemd tot assistent en bevestigd in de rang A van de wetenschappelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT