Plaatselijke besturen PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 28 november 2022 worden de beraadslagingen van 18 oktober 2022 goedgekeurd

Plaatselijke besturen

PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 28 november 2022 worden de beraadslagingen van 18 oktober 2022 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van de provincie HENEGOUWEN de volgende verordeningen instelt:

Algemene verordening inzake de inning van provinciale belastingen en inzake vrijstellingen van bepaalde belastingen voor nieuwe ondernemingen of uitbreidingen van bestaande ondernemingen Belastingjaar 2023 Belastingverordening op jachtverloven en -vergunningen Belastingjaar 2023 Belastingverordening op aanplakborden Belastingjaar 2023 Belastingverordening op wedkantoren op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT