Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 16 november 2022 wordt de beraadslaging van 17 oktober 2022 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Moeskroen beslist om de

Plaatselijke besturen

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 16 november 2022 wordt de beraadslaging van 17 oktober 2022 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Moeskroen beslist om de gemeentelijke niet-onderwijzend personeelsformatie te wijzigen, met uitzondering van het scheppen van twee...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT