Plaatselijke besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 9 januari 2023 wordt de beraadslaging van 10 november 2022 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen de beslissing heeft genomen

Plaatselijke besturen

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 9 januari 2023 wordt de beraadslaging van 10 november 2022 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen de beslissing heeft genomen om de gemeentelijke niet-onderwijzend personeelsformatie te wijzigen.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 18 januari 2023 wordt de begroting voor het boekjaar 2023 van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT