Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 november 2021 wordt de heer Neel VLEUGELS

Personeel. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 15 november 2021 wordt de heer Neel VLEUGELS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A3 met de titel van adviseur, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 oktober 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT