Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 september 2020, wordt de heer Tom DE VREESE

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 13 september 2020, wordt de heer Tom DE VREESE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A1 met de titel van Attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 mei 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT