Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 maart 2024 is aan de heer Harald Van Parys

Personeel. - OntslagBij koninklijk besluit van 26 maart 2024 is aan de heer Harald Van Parys, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 11 maart 2024...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT