Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 januari 2024, wordt mevrouw Nadia FLECHEUX, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.

Personeel. - OntslagBij koninklijk besluit van 28 januari 2024, wordt mevrouw Nadia FLECHEUX, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 december 2023...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT