Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 26 januari 2023, wordt mevrouw Hilda POLEUNUS

Personeel. - Inrustestelling

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2023, wordt mevrouw Hilda POLEUNUS, rijksambtenaar bij de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A3 met de titel van Adviseur, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 september 2023.

Mevrouw Hilda POLEUNUS mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Adviseur eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT