Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 15 januari 2023, wordt de heer Luc DEBONTRIDDER

Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 15 januari 2023, wordt de heer Luc DEBONTRIDDER, rijksambtenaar bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de klasse SW1 met de titel van assistent, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 maart 2023.De heer Luc DEBONTRIDDER mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT