Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 december 2022, wordt de heer Pierre THOMAS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 22 december 2022, wordt de heer Pierre THOMAS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur generaal bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 januari 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT