Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 mei 2022, wordt de heer Nurettin URFALI, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2022, wordt de heer Nurettin URFALI, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Regie der Gebouw, met ingang van 1 mei 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT