Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt mevrouw Cécile COPPIN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt mevrouw Cécile COPPIN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 oktober 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT