Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 november 2021, wordt mevrouw Arlinda THACI, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 28 november 2021, wordt mevrouw Arlinda THACI, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 januari 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT